Zamagurze Spiskie jest niewielkim podgórskim regionem leżącym na polsko słowackim pograniczu, który od południa i wschodu ogranicza pogórze Magury Spiskiej [Spišská Magura], od północy rzeka Dunajec, a od zachodu rzeka Białka, która w przeszłości zmieniła swój bieg, w wyniku czego jedna spiska miejscowość – Nowa Biała, leży obecnie na lewym brzegu tej granicznej rzeki. Region Zamagurza rozciąga się obecnie na terytorium dwóch państw – w Republice Słowackiej, gdzie znajduje się 18 miejscowości o łącznej powierzchni 251,8 km2 i w Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie znajduje się 15 miejscowości o powierzchni 195,5 km2. Przewodnik turystyczny, który trzymacie w ręku, oprowadzi was po tym malowniczym regionie o przepięknej scenerii przyrodniczej, godnych uwagi i często unikatowych zabytkach historycznych i kulturowych, z wodami leczniczymi, źródłami mineralnymi, jeziorami, czy lasami przepełnionymi runem leśnym i zwierzyną. Umożliwi poznanie osobliwej historii i kultury rodzimych mieszkańców, zwróci uwagę na wyjątkowe zjawiska i lokalne atrakcje. Zaprowadzi do miejsc, w których można się w ciszy zrelaksować, gdzie są odpowiednie warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego, uprawiania turystyki pieszej, turystyki rowerowej, narciarstwa oraz różnych innych sportów letnich i zimowych, podpowie jak wziąć udział w imprezach kulturalnych, jak zadbać o zdrowie, czy też skorzystać z różnych form rekreacji, od sportów adrenalinowych aż do przyjemnych biesiad przy muzyce, połączonych z degustacją miejscowych specjalności kulinarnych.
Przewodnik w sposób przejrzysty podzielony został na kilka rozdziałów, w których można znaleźć interesującą ofertę. Dwa początkowe rozdziały skrótowo omawiają walory przyrodnicze i historię regionu leżącego za Magurą Spiską. Większość tekstu publikacji zajmuje omówienie poszczególnych miejscowości Zamagurza w czterech wersjach językowych i w kolejności alfabetycznej. Przy każdej miejscowości na pierwszej stronie znajdują się piktogramy, które umożliwiają szybką orientację w miejscowej ofercie, co można tam zobaczyć, przeżyć i z jakich usług można skorzystać. Wyjaśnienia piktogramów znajdują się na stronie 3-4. Zdjęcia w poszczególnych tekstach nie są podpisane i można je zidentyfikować na podstawie numerów, oznaczonych tłustym drukiem w nawiasie. Przedostatni rozdział przewodnika zawiera szczegółowy opis wyznaczonych szlaków turystycznych, pieszych, rowerowych, narciarskich, wodnych i konnych, łącznie z wykazem przystani flisackich, stacji narciarskich, uzdrowisk i innych lokalnych atrakcji. W zakończeniu publikacji można znaleźć informacje o kalendarzu tradycyjnych imprez kulturalnych i sportowych, jakie odbywają się w regionie Zamagurza, wykaz muzeów i galerii – z danymi kontaktowymi, godzinami mszy św. w poszczególnych miejscowościach, przy okazji których można zwiedzić miejscowe kościoły, wykaz rezerwatów przyrody i zabytków, możliwości infrastruktury komunikacyjnej z wyznaczonymi przejściami granicznymi i innymi ważnymi kontaktami telefonicznymi po polskiej i słowackiej stronie Zamagurza. Do przewodnika dołączono szczegółową mapę regionu z wyznaczonymi trasami turystycznymi, zabytkami i inny- mi niezbędnymi informacjami.