Do turystyki pieszej, którą w okresie  zimy nożna uprawiać zamiennie  z narciarstwem biegowym, w rejonie Zamagurza służą wytyczone szlaki turystyczne. Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego można poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych. Na pozostałych terenach  Zamagurza zalecane jest, aby z powodu orientacji w terenie turystyka piesza lub narciarstwo biegowe odbywało się po wyznaczonych szlakach, chociaż można się również poruszać poza nimi, po istniejących drogach leśnych.

Szlak turystyczny nr 0905 oznakowany na czerwono
Podoliniec [Podolínec] – Wyżne Rużbachy [Vyšné Ružbachy] – Wielki Lipnik [Veľký Lipník] – Czerwony Klasztor [Červený Kláštor] – Leśnica [Lesnica] (35 km)
Szlak zaczyna się w Podolińcu i prowadzi przez pola uprawne do Wyżnych Rużbach, skąd drogą leśną ciągnie się przez kotę  Grúň (1038 m n.p.m.) na grzebień Magury Spiskiej, dalej prowadzi do wzgórza Wietrzny Wierch [Veterný vrch] (1101 m n.p.m.), skąd schodzi lasami pasma ochronnego Pienińskiego Parku Narodowego do miejscowości  Wielki Lipnik (580 m n.p.m.) do domu rodzinnego nr 94. Z tego miejsca, już po obszarze Pienin, prowadzi drogą polną do miejsca  wypoczynku z parkingiem na drodze państwowej, na grzebieniu nad miejscowością Leśnica (720 m n.p.m.). W tym miejscu spotyka się z żółtym szlakiem  turystycznym,  który prowadzi z miejscowości Szlachtowa w Polsce przez grzebień Małych Pienin. Jest to punkt  widokowy,  z którego rozciągają się malownicze  widoki od Tatr Wysokich,  przez grzebienie  i doliny Zamagurza i Pienin,  aż po Beskid Sądecki w Polsce.  Czerwony szlak turystyczny pro- wadzi dalej przez pola uprawne do przekaźnika telewizyjnego  nad wsią Wielki Lipnik, skąd prowadzi dalej przez częściowe porosty leśne do przełęczy Pod Plašną [Plašná] (840 m n.p.m.), gdzie krzyżuje się z zielonym szlakiem prowadzącym z Leśnicy do Hali- gowiec [Haligovce]. Następnie prowadzi przez opuszczone i zarośnięte  pastwiska, później przez kompleks leśny poniżej Białej Skały [Biela skala] do przełączy pod Klasztorną Górą, po słowacku Cerla, (610 m n.p.m.) skąd rozciągają się zapierające dech widoki na Trzy Korony i na przełom Dunajca. W tym miejscu łączy się z niebieskim  szlakiem turystycznym, z którym biegnie przez kompleks leśny do wsi Czerwony Klasztor, w kie- runku autokempingu (480 m n.p.m.). Na odcinku od łąki autokempingu do przystanku autobusowego  w Leśnicy szlak ten należy do najczęściej  odwiedzanych na tym obszarze i to dlatego, że łączy się jednocześnie  z trasą rowerową i turystyczną ścieżką edukacyjną.  Za łąką autokempingu szlak turystyczny biegnie Przełomem Dunajca, którym prowadzi aż do ujścia Leśnickiego Potoku [Lesnický Potok] do Dunajca (429 m n.p.m.). Na tym odcinku  turysta  może  podziwiać kaskady rzeki i sięgające nieba wapienne bałwany skalne, wznoszące się nad jej poziomem.  Szlakiem prowadzącym od ujścia Leśnickiego Potoku do Dunajca,  przy którym szlak ten spotyka się ze szlakiem tury- stycznym oznaczonym na niebiesko, można dalej kontynuować marsz brzegiem rzeki do polskiego miasteczka uzdrowiskowego Szczawnica.

Szlak turystyczny nr 5716 oznakowany na zielono
Wyżne Rużbachy [Vyšné Ružbachy] – Na Polanie [Na Poľane] – Horbalowa [Horbáľo- vá] – Straniańska Przełęcz [Stráňanské sedlo] – Wysokie  Skałki [Vysoké skalky] – Jaworki [Javorky]
Szlak  turystyczny  zaczyna  się od źródeł  mineralnych  w Wyżnych Rużbachach (620 m n.p.m.), skąd drogami lokalnymi prowadzi w kierunku wschodnim, koło wy- ciągów narciarskich wchodzi na drogę leśną prowadzącą doliną potoku Rieka, początkowo przez pola uprawne, a później przez kompleksy leśne, przerywane górskimi łąkami, do koty Na Polanie (950 m n.p.m.). Tutaj spotyka się ze szlakiem oznakowanym na żół to, który łączy się na grzebieniu Magury Spiskiej ze szlakiem oznaczonym na czerwono, prowadzącym do Wietrznego Wierchu [Veterný vrch]. Za kotą Na Polanie prowadzi dalej przez porosty leśne w kierunku na północny wschód, po 400 m wznoszeniu w górę prowadzi na grzebień Magury Spiskiej [Spišská Magura], a następnie dalej przez kotę Horbáľová (1010 m n.p.m.), dalej lasem, a następnie  przez działki rolnicze do Straniańskiej Przełęczy [Stráňanské sedlo] (730 m n.p.m.), która tworzy dział wodny między rzeką Poprad i Dunajec.  Ze Straniańskiej  Przełęczy szlak wchodzi na obszar Pienin, a stamtąd  przez łąki i pastwiska prowadzi aż do grzebienia Małych Pienin (970 m n.p.m.), gdzie podczas wznoszenia się w górę wyłaniają nam się piękne widoki na dolinę Potoku Kamienka i rzeki Poprad,  przy Starej Lubowli [Stará Ľubovňa]. Na grzebieniu Małych Pienin szlak ten spotyka się ze szlakiem oznakowanym na niebiesko,  tzw. Szlak Sokoli – w literaturze polskiej Sokola Perć, który prowadzi grzebieniem Małych Pienin, a po przekroczeniu rzeki Dunajec ciągnie się dalej głównym grzebieniem Pienin Właściwych. Na zielono oznakowany szlak turystyczny po przekroczeniu granicy państwowej  i grzebienia Małych Pienin skręca w kierunku zachodnim, do zakończenia    przełomu  przy wąwozie  Homole.  Z tego miejsca można zainicjować krótkie wejście na Wysokie  Skałki [Vysoké skalky] (1050 m n.p.m.)  i zachwycać  się malowniczymi widokami gór, od Tatr Wysokich aż po Beskid Sądecki lub zejść szlakiem turystycznym,  dzikim i pięknym  wąwozem  ze stromymi  urwiskami  i interesującymi zbiorowiskami roślinnymi, do wsi Jaworki.

Szlak turystyczny nr 2808 oznakowany na niebiesko
Ujście Leśnickiego Potoku [Lesnický potok] – chata Pieniny – wieś Leśnica [Lesnica] – przełęcz Limierz [Targov] – przełęcz pod Klasztorną Górą [Cerla] – Czerwony Klasztor [Červený Kláštor]
Szlak rozpoczyna się od ujścia Leśnickiego Potoku, od miejsca,  w którym kończy się szlak oznakowany na czerwono  i prowadzi drogą publiczną koło chaty Pieniny, gdzie znajduje się przystanek  autobusowy  i wypożyczalnia rowerów, do wsi Leśnica.  Przy remizie  OSP i sklepie  skręca z drogi publicznej  na południowy zachód do bocznej doliny, około 200 m równolegle od szlaku turystycznego oznakowanego  na zielono,  dochodzi  do skrzyżowania dróg polnych, skąd biegnie dalej drogą polną o dużym wzniesieniu,  przez zarośla  i pastwiska,  do przełęczy   Limierz (650 m n.p.m.), gdzie spotyka się ze szlakiem turystycznym oznakowanym na żółto, który prowadzi doliną Hút do przełęczy.   Z tego miejsca rozciągają się piękne widoki na Przełom  Dunajca,  Trzy Korony i na rolnicze tereny nad wsią Leśnica. Następnie  szlak biegnie  prawie po poziomicy przez porosty  jodłowe  i bukowe  aż do przełęczy pod Klasztorną Górą (610 m n.p.m.), skąd, razem ze szlakiem oznakowanym na czerwono schodzi do wsi Czerwony Klasztor.

Szlak turystyczny nr 5882 oznakowany na zielono
Wieś Haligowce [Haligovce] – przełęcz Pod Plašnou – wieś Leśnica [Lesnica]
Zielony szlak turystyczny zaczyna się przy przystanku autobusowym  w Haligowcach w zachodniej  części wsi, skąd prowadzi polną drogą przez Potok Lipnik [Lipník] do Haligowskich Skał [Haligovské skaly], które są dominującymi górami nad miejscowością Haligowce i prowadzi przez wieś Majere  oraz jej przysiółki Špirki i Ježovka,  skąd dalej prowadzi stromym wejściem  poza Haligowskie Skały, po ich wschodnim skraju, przez opuszczone  działki rolnicze, aż do przełęczy Pod Plošną (840 m n.p.m.), gdzie krzyżuje się ze szlakiem oznakowanym na czerwono. Na grzebieniu znajduje się miejsce wypoczynkowe, z którego  turysta może zachwycać się widokami doliny Leśnicy, widząc jednocześnie  w oddali grzebienie polskich łańcuchów górskich. W tym miejscu szlak turystyczny schodzi pastwiskami w dół i prowadzi do wsi Leśnica, gdzie na około 200 m przed zabudowaniami wiejskimi łączy się ze szlakiem turystycznym oznakowanym na niebiesko.

Szlak turystyczny nr 8789 oznakowany na żółto
Przełom Dunajca Huty [Prielom Dunajca Huty] – przełęcz Limierz [Targov]
Szlak turystyczny łączy doliną Potoku Huty dwa szlaki turystyczne,  czerwony i niebieski. W dolnej części szlak prowadzi przez dawny przysiółek Huty, który został wysiedlony w 1968 r., a pamiątką po nim są wykopy terenowe  po domach, piwnicach i sadach. W dalszej części szlak biegnie doliną potoku, przez pastwiska i tereny lesiste.

Szlak turystyczny nr 8594 oznakowany na żółto
Leśnica [Lesnica] – granica państwowa Szafranówka [Šafranovka]
Szlak rozpoczyna się przy szkole podstawowej  w Leśnicy (540 m n.p.m.), skąd pro- wadzi drogą polną o umiarkowanym  wzniesieniu  wzdłuż działek rolniczych i małych lasków aż do granicy państwowej  przy przełęczy Szafranówka (610 m n.p.m.). Szlak łączy dwa szlaki turystyczne oznakowane na niebiesko,  polski i słowacki.

Szlak turystyczny nr 8595 oznakowany na żółto
Przełęcz Leśnicka [Lesnické sedlo] – Szlachowki [Šlachovky] (granica państwowa)  – Szlachtowa
Szlak turystyczny  rozpoczyna  się na Przełęczy Leśnickiej nad Leśnicą [Lesnica] (720 m n.p.m.), skąd prowadzi drogą polną, a później łąkami i pastwiskami po grzebieniu, granicą  obszaru  wsi Leśnica i Wielki Lipnik [Veľký Lipník], aż po najwyższy punkt  swej trasy – Szlachowki [Šlachovka], w którym krzyżuje się z polskim niebieskim  szlakiem turystycznym prowadzącym  grzebieniami  Małych  Pienin i drogą polną opada do wsi Szlachtowa  w dolinie potoku Grajcarek. Podczas wchodzenia i schodzenia ze szlaku roztaczają się tutaj piękne widoki na obszar Pienin, Zamagurza i polskiego Beskidu Sądeckiego.

Szlak turystyczny nr 2807 oznakowany na niebiesko
Wyżne Rużbachy [Vyšné Ružbachy] – kota Pod Zbójnickim Stołem [Pod Zbojníckym stolom] – Przełęcz Toporzecka [Toporecké  sedlo] – Przełęcz Magurska [Magurské sedlo] – Spádik – Smreczyny [Smrečiny] – Bukowina [Bukovina] – Slodičovský vrch – Príslop
Szlak jest głównym szlakiem prowadzącym  grzebieniami  całej Magury Spiskiej [Spišská Magura]. Rozpoczyna się w Wyżnych Rużbachach, skąd prowadzi boczną doliną koło leśniczówki do koty Pod Zbójnickim Stołem (980 m n.p.m.), gdzie spotyka się z zielonym szlakiem turystycznym, który łączy niebieski szlak ze szlakiem czerwonym na Wietrznym  Wierchu  [Veterný  vrch].  Z punktu Pod Zbójnickim  Stołem  biegnie  da- lej w kierunku zachodnim,  w większości przez złomiska lasów w partiach grzebienia Magury Spiskiej aż do Przełęczy Toporzeckiej (802 m n.p.m.). Od Przełęczy Toporzeckiej biegnie drogą państwową Haligowce [Haligovce] – Toporčík, a następnie przez młode porosty leśne, grzebieniem, asfaltową leśną drogą do Przełęczy Magurskiej (949 m n.p.m.).  Z Przełęczy Magurskiej szlak nadal przebiega grzbietem Magury Spiskiej przez koty Spadík (1088 m n.p.m.), Smreczyny (1158 m n.p.m.), Pod Bukowiną (802 m n.p.m.), Slodičovský vrch (1167 m n.p.m.) aż do drogi leśnej Osturnia [Osturňa] – Żdiar [Ždiar], która jest jednocześnie  szlakiem turystycznym oznaczonym na zielono. Ten szlak turystyczny, przebiegający  przez powywracane porosty leśne, drogą wykorzystywaną do pozyskiwania drewna,  kończy się na tej drodze, w miejscu nazywanym Pod Príslopem (1135 m n.p.m.). W tej części grzebienia spisko-magurskiego szlak prowadzący pod Bukowinę spotyka się ze szlakiem turystycznym oznakowanym na zielono, który prowadzi do Jezierska [Jezersko].  Nad Doliną Bachledową [Bachledová dolina] krzyżuje się z żółtym szlakiem turystycznym, który łączy Małą Frankową [Malá Franková] z Osturnią.  Na przełęczy Magurka krzyżuje się z czerwonym  szlakiem tury- stycznym, który prowadzi z Polski przez Wielką Frankową [Veľká Franková] do Żdiaru, skąd biegnie dalej do Tatr Bielskich. W tym samym miejscu spotyka się z żółtym szlakiem turystycznym, który prowadzi na grzebień z Osturni koło Jeziora, nad wsią. Ważną informacją jest również to, iż pomiędzy Bukowiną a Slodičovskim vrchem szlak prowadzi wierzchołkiem areału Bachledowa Dolina – Jezersko, z usług którego można skorzystać w okresie zimowym. Można również wejść na grzebień Magury Spiskiej.

Szlak turystyczny nr 5713 oznakowany na zielono
Pod Zbójnickim Stołem [Pod Zbojníckym stolom]  – Wietrzny Wierch [Veterný vrch]
Powyższy  szlak łączy  szlak turystyczny  nr 2907  oznakowany na niebiesko  z punktu  Pod Zbójnickim Stołem (980 m n.p.m.) poprzez grzebieniowe  partie lasu ze znakiem turystycznym oznakowanym na czerwono nr 0905 w kocie przy Wietrznym Wierchu (1112 m n.p.m.)  i łączy  w taki sposób grzebień  Magury Spiskiej [Spišská Magura] z obszarem  Pienin.

Szlak turystyczny nr 5706 oznakowany na zielono
Jeziersko [Jezersko]  – Jezioro Jezierskie [Jezerské  jazero]  – Pod Bukowiną [Pod Bukovinou]
Szlak zaczyna się w dolnej części wsi Jeziersko (660 m n.p.m.) i biegnie doliną potoku, początkowo przez obszary rolnicze, następ- nie skręca z doliny drogą leśną i wznosząc się prowadzi koło Jeziora Jezerskiego  przez leśne porosty uszkodzone w wyniku wichury aż do koty Bukowina (1060 m n.p.m.), gdzie łączy się ze znakiem turystycznym oznakowanym na niebiesko nr 2807.

Szlak turystyczny oznakowany na żółto
Falsztyn – Łapsze Niżne – Łapszanka – Osturnia [Osturňa]
Szlak prowadzi z   miejscowości Falsztyn,   przez   zbocza Barwinkowej   Góry (725 m n.p.m.) w Pieninach  Spiskich do Łapsz Niżnych. Następnie   prowadzi  przez Groń (792 m n.p.m.), wzdłuż rezerwatu   przyrody  Niebieska  Dolina  na Hołowiec (1035 m n.p.m.), w kierunku górnej części Łapszanki, a następnie  polną drogą do przejścia granicznego, gdzie łączy się ze szlakiem turystycznym oznakowanym na zielono nr 5707, który prowadzi przez Osturnię do Żdiaru [Ždiar] i Monkovej  doliny.

Szlak turystyczny oznakowany na zielono nr 5707
Osturnia [Osturňa] – Pod Príslopom – Żdiar Strednica  [Ždiar Strednica]  – Monková dolina
Na zielono oznakowany szlak turystyczny łączy wieś Osturnia (737 m n.p.m.) z górną częścią miejscowości Żdiar, nazwaną Strednica (1020 m n.p.m.), która jest ośrodkiem narciarskim oraz z Monkovą doliną (940 m n.p.m.), gdzie łączy się ze szlakiem oznakowanym na czerwono nr 0906. Szlak został  wytyczony między miejscowością Osturnia a Żdiarem okrężną drogą leśną, która w dolnej części prowadzi doliną potoku Bystrá, a później łagodnym wzniesieniem po obydwu stronach potoku aż do przełęczy Pod Príslopom (1135 m n.p.m.), gdzie spoglądając na północ pokazują się nam prze- piękne widoki na Tatry Bielskie [Belianske Tatry] ze Żdiarskich Wideł [Ždiarská vidla], a po przeciwnej stronie malowniczy widok doliny Osturni.

Szlak turystyczny oznakowany na czerwono
Łapsze Niżne – Kacwin
Szlak Turystyczny zaczyna się w Łapszach Niżnych, skąd biegnie dalej częścią doliny potoku Bałyze w kierunku na Jakubią Górę (629 m n.p.m.), z której schodzi do wsi Kacwin. Z Kacwina można przejść przez przejście graniczne do sąsiedniej  wsi Wielka Frankowa [Veľká Franková] i kontynuować  marsz szlakiem turystycznym nr 0906 pro- wadzącym  do Żdiaru [Ždiar] i Monkovej doliny.

Szlak turystyczny nr 0906 oznakowany na czerwono
Wielka Frankowa [Veľká Franková] – Mała Frankowa [Malá Franková] – Magurka – Filipský vrch – Żdiar [Ždiar]
Szlak zaczyna się na skrzyżowaniu w Wielkiej Frankowej (663 m n.p.m.) i prowadzi drogą asfaltową przez całą Małą Frankową (750  m n.p.m.).  Na końcu wsi (780  m n.p.m.) skręca w polną drogę i  wznosi   się stromym zboczem na poziom poziomicy około 900  m  n.p.m., gdzie serpentyną skręca poniżej Soliska,  a następnie drogą polną wznosi się przez porosty leśne na przełęcz pomiędzy  Soliskiem   i  Magurką   na wysokości (1070 m n.p.m.).  Z tego miejsca prowadzi  dalej na grzebień  Magury  Spiskiej, który pokonuje na zachód od koty Magurka (1193 m n.p.m.).  Do Żdiaru (890 m n.p.m.) szlak schodzi  bocznym  grzebieniem  przez Filipský vrch (1017 m n.p.m.) i dalej biegnie Monkovą doliną aż na teren Tatr Bielskich [Belianske Tatry].

Szlak turystyczny nr 2803 oznakowany na niebiesko
Keheľ – Jeziersko [Jezersko] – kota Hrb
Szlak turystyczny zaczyna się przy przystanku autobusowym  Keheľ (650 m n.p.m.), na skrzyżowaniu z drogi głównej do wsi Jeziersko i prowadzi doliną aż do stacji narciarskiej, gdzie turysta może podziwiać pozostałości tradycyjnej architektury ludowej. Na początku trasy narciarskiej (1020 m n.p.m.) szlak skręca i gwałtownie wznosi się przez porosty leśne do koty Hrb (1080 m n.p.m.), gdzie łączy się ze szlakiem turystycznym oznakowanym na żółto o numerze 8712.

Szlak turystyczny nr 8712 oznakowany na żółto
Mała Frankowa [Malá Franková] – Hrb – Malá Poľana – Bachledowa  Dolina [Bachle- dova dolina] – Żdiar [Ždiar]
Szlak turystyczny  zaczyna się na początku Małej Frankowej, gdzie skręca polną drogą do koty Hrb, przy której spotyka się ze szlakiem turystycznym oznakowanym na niebiesko nr 2803 i ciągnie  się dalej koło wyciągów narciarskich do koty Malá Poľana (1130 m n.p.m.), skąd dalej biegnie północnym skrajem areału drogą polną do Do- liny Bachledowej,  a następnie do miejscowości Żdiar, do przestanku autobusowego (830 m n.p.m.).

Szlak turystyczny nr 8758 oznakowany na żółto
Łapszanka – granica państwowa – Małe Jeziora [Malé jazerá] – Osturnia [Osturňa] pod Bystrou – Osturnia [Osturňa]  Krulovský potok – Magurka
Szlak turystyczny zaczyna się w górnej  części wsi Łapszanka (830 m n.p.m.) nie- daleko granicy państwowej  i prowadzi do oddalonej o trzysta metrów granicy, a po jej przekroczeniu  opada około 500 m lasem, którym biegnie  aż do Małych Jezior (900 m n.p.m.). Następnie biegnie nową drogą do wsi Osturnia  pod doliną Bystrá (737 m n.p.m.).  Z tego miejsca  szlak prowadzi drogą, przez odcinek 2,8 km do strumienia o nazwie Krulovský potok,  gdzie schodzi do doliny potoku  i po około 500 m skręca na drogę prowadzącą grzebieniem, która przez odcinek około 600 m prowadzi przez obszar zarastających  działek rolnych, a następnie  kontynuuje bieg przez kompleks leśny wokół Jazera na grzebień Magury, do przełęczy na zachód od Magurki (1193 m n.p.m.), gdzie spotyka się z niebieskim szlakiem grzebieniowym nr 2807.

Szlak turystyczny oznakowany na czerwono
Niedzica–Zamek – Rzepiska
Szlak prowadzi  z Niedzicy – Zamku przez główny grzbiet  Pienin Spiskich,  nazywanych również pasmem  Żdiaru [Ždiaru] lub pasmem Hombark. Z  tego miejsca szlak prowadzi dalej na południe przez szczyt widokowy Grandeus (795 m n.p.m.) do Łapsz Wyżnych, a następnie przecina pasmo Magury Spiskiej w jej zachodniej części przez powierzchnie leśne Zarzyk i Foldowka, mijając od zachodu Pawlikowski Wierch (1016) m. n.p.m.), a od wschodu Sarnowską Grapę (936 m. n.p.m.) i dochodzi aż do Rzepisk, skąd można przejść do drogi głównej w kierunku Białki, przed Bukowiną Tatrzańską.

Szlak turystyczny oznakowany na niebiesko
Łysa nad Dunajcem [Lysá nad Dunajcom] – Kacwin – Łapszanka – Trybsz – Przełom Białki – Nowa Biała – Dębno
Szlak Turystyczny  zaczyna  się na przejściu granicznym   Łysa  nad Dunajcem, skąd prowadzi  w kierunku ośrodka  narciarskiego  Polana Sosny,  na Majową Górę (741 m n.p.m.) aż do wsi Kacwin.  Z  Kacwina prowadzi na jedno ze wzgórz Magury Spiskiej [Spišská  Magura]  Kunia Góra  (756 m n.p.m.), a następnie   prowadzi wzdłuż granicy polsko-słowackiej,  koło rezerwatu  przyrody Niebieska Dolina, przez Pieskowy Wierch (980 m n.p.m.), górną część Łapszanki, Pusty Wierch i Piłatówkę (1004 m n.p.m.)  i lekko opadającym  tere- nem dochodzi do Trybsza. Następnie prowadzi wzdłuż głównej  drogi, przechodzi  przez rezerwat przyrody Przełom  Białki do Nowej Białej, gdzie istnieje możliwość kontynuowania  marszu wzdłuż rzeki Białki do Dębna. W Nowej Białej spotyka się ze szlakiem oznakowanym na zielono, który prowadzi z Dursztyna do Zakopanego.

Szlak turystyczny oznakowany na zielono
Jurgów – Brzegi – Bukowina Tatrzańska – Czarna Góra – Trybsz
Szlak zaczyna się na obszarze Jurgowa, na Księżych Polanach  pod Okólnym, przy szałasach pasterskich,  skąd prowadzi drogami polnymi przez wieś Jurgów do niedalekich Brzegów, a następnie  drogami polnymi na wzgórze  Koziniec (902 m n.p.m.). Następnie  biegnie wzdłuż rzeki Białki do turystycznej miejscowości Bukowina Tatrzańska, a przez most na Białce do Czarnej Góry, skąd wznosi się na szczyt góry o tej samej nazwie, a następnie opada drogami polnym do Trybsza.

Szlak turystyczny oznakowany na zielono
Dursztyn – Krempachy – Nowa Biała (9,4 km)
Ten szlak turystyczny jest częścią  dłuższego  szlaku łączącego  Spisz z Podhalem. Rozpoczyna się w Dursztynie, skąd prowadzi przez Skałki Dursztyńskie w Pieninach Spiskich, gdzie rozciągają się przepiękne widoki na panoramę  Tatr, Gorców, Pienin i Jezioro Czorsztyńskie, a następnie  biegnie doliną Dursztyńskiego Potoku do Krempach. Z  Krempach, po przekroczeniu  rzeki Białki, prowadzi dalej do Nowej Białej. Z  tego miejsca można zielonym szlakiem przejść ze Spisza na Podhale, aż do Zakopanego.

Przez obszar Zamagurza prowadzą dwa szlaki, które umożliwiają podziwianie najcenniejszych zabytków architektury regionalnej. Są to:

Małopolski  Szlak Architektury Drewnianej
Niedzica – Polana Sosny – Trybsz – Czarna Góra – Jurgów
Na tym szlaku podziwiać można kilka malowniczych obiektów drewnianych, które należą do najcenniejszych  zabytków architektury ludowej: drewniany spichlerz w Niedzicy, drewnianą  za- budowę znajdującą się na Polanie Sosny w Nie- dzicy – dwór  i chatę spiską, kościół pw. św. Elżbiety w Trybszu, zagrodę  Korkošów w Czarnej Górze – muzeum kultury ludowej Spisza, kościół pw. św. Sebastiana i Matki Boskiej  Różańcowej w Jurgowie oraz zespół szałasów na Polanie Pod Okólnem na obszarze tej miejscowości.

Szlak Architektury Gotyckiej
Frydman – Trybsz – Łapsze Wyżne – Łapsze Niżne– Niedzica – Kacwin – Spiskie Ha- nuszowce  [Spišské Hanušovce]  – Maciaszowce [Matiašovce]  – Spiska Stara Wieś [Spišská Stará Ves] – Czerwony Klasztor [Červený Kláštor]
Jest to wspólna polsko-słowacka inicjatywa, której główną częścią na obszarze Zamagurza są: kościół we Frydmanie, kościół w Trybszu z jedną  z najstarszych  panoram Tatr  i kościoły  w Łapszach Wyżnych,  Łapszach Niżnych, Niedzicy, Kacwinie, Spiskich Hanuszowcach, Maciaszowcach,  Spiskiej Starej Wsi i klasztorze  kartuzów w Czerwonym Klasztorze.