Wspinaczka górska
Wzgórza Kramnicy i Obłazowej w rezerwacie przyrody Przełom Białki są atrakcyjne dla alpinistów, znajduje się tutaj około 30 skalnych dróg wspinaczkowych o różnym stopniu trudności: od 30 m na ścianie Kramnicy, do krótszych i mniej bezpiecznych dróg na Obłazowej.

Wędkowanie
Wędkowanie jest możliwe na obszarze Zamagurza wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. Po polskiej stronie administracją łowisk zajmuje się nowosądecki okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, a ryby łowić można w rzece Białce, na potokach Kacwinianka i Niedziczanka oraz w dwóch sztucznych jeziorach: Czorsztyńskim i Sromowskim. Po stronie słowackiej całym obszarem zajmuje się miejscowe koło Związku Wędkarzy, z siedzibą w Spiskiej Starej Wsi, a do jego kompetencji należą również cieki wodne Osturnianka, Rieka, Potok Lipnicki [Lipnícky potok], Dunajec, rybniki Nokle i Czerwony Klasz- tor [Červený Kláštor].

Paralotniarstwo
Pogórze w okolicach Jurgowa i Czarnej Góry można wykorzystywać do lotów na szybowcach i paralotniach.

Aquazorbing
Nową atrakcją, umożliwiającą chodzenie po powierzchni wody w nadmuchanej kuli z tworzywa sztucznego o przekroju 2 m, jest aquazorbing, którą polecają w Czerwonym Klasztorze [Červený Kláštor].

BumperBall
Zabawa w kuli sferycznej na lądzie oferowana jest w Czerwonym Klasztorze.

Paintball
Strategiczną grę, w której zawodnicy prowadząc ze sobą pozorowaną walkę przy użyciu markerów, mogą wykorzystać swoje zdolności fizyczne, szybkość reagowania i umiejętności, można wypróbować w Czerwonym Klasztorze [Červený Kláštor] i we Frydmanie.

Teambuilding
Ze specyficznego treningu rozwoju integracji grup, wykorzystując środowisko ze- wnętrzne do osiągnięcia celów treningu można korzystać w Czerwonym Klasztorze.

Nordic Walking
Marsz kondycyjny w terenie ze specjalnymi kijkami pod nadzorem instruktora re- kreacji ruchowej oferuje Uzdrowisko Czerwony Klasztor – Smerdžonka.

Off Road
Wyprawę z przygodami polegającą na jeździe specjalnie przygotowanym samo- chodem po górskim terenie można odbyć w Falsztynie.