Dla potrzeb turystyki rowerowej  wykorzystywana jest sieć komunikacyjna dróg gminnych  i powiatowych,  drogi polne  i leśne oraz niektóre  szlaki turystyczne. Na obszarze pasma ochronnego do turystyki rowerowej można wykorzystywać wszystkie drogi, drogi lokalne,  drogi celowe, jak również  oznakowane  szlaki tury- styczne. Oznakowane szlaki rowerowe  gwarantują lepszą orientację  w terenie oraz przepustowość  szlaku. Należy jednocześnie  zwrócić uwagę na to, że niektóre szlaki rowerowe przeznaczone są dla bardziej sprawnych cyklistów oraz na to, iż wraz z po- gorszeniem się pogody wzrasta poziom ich trudności. Na obszarze  Pienińskiego  Parku Narodowego  do turystyki rowerowej można oprócz dróg publicznych wykorzystywać wyłącznie oznakowane szlaki rowerowe.

Szlak rowerowy oznakowany na czerwono
Przejście graniczne Leśnica [Lesnica] – Leśnica [Lesnica] – Wielki Lipnik [Veľký Lipník] – Haligowce [Haligovce] – Czerwony Klasztor [Červený Kláštor] – Spiska Stara Wieś [Spišská Stará Ves] – Przełęcz Magurska [Magurské sedlo] – Brezová przy Levoczy [Levoča]
Ten szlak rowerowy jest osią całego obszaru, z którą łączą się pośrednio lub bezpośrednio  wszystkie pozostałe  szlaki rowerowe.  Biegnie drogami  gminnymi  i powiatowymi,   a na wytyczonej  trasie w Pieninach przebiega przez Przełęcz Leśnicką [Lesnické sedno], grzebień Magury Spiskiej [Spišská Magura] następnie przechodzi przez Przełęcz Magurską.

Szlak rowerowy oznakowany na zielono
Czerwony Klasztor [Červený Kláštor] – ujście Potoku Leśnickiego [Lesnický potok] do Dunajca
Szlak prowadzi z Czerwonego  Klasztoru przełomem  Dunajca  aż do ujścia Potoku Leśnickiego do Dunajca, a w tej części pokrywa się częściowo ze szlakiem nr 0905 oznakowanym na czerwono.  Szlak ten nie jest trasą wymagającą. Łączy dwa turystyczne przejścia  graniczne,  dzięki temu możemy  odwiedzić  uzdrowiska w Czerwonym Klasztorze i w polskiej  Szczawnicy. W związku z dużą liczbą turystów  pieszych odwiedzających ten obszar w okresie letniego sezonu turystycznego, należy zachować większą ostrożność na spacerowiczów.

Szlak rowerowy oznakowany na żółto
Leśnica [Lesnica] – Targov – Cerla – Czerwony Klasztor [Červený Kláštor]
Szlak rowerowy łączy dwie sąsiadujące  ze sobą wsie i prowadzi przez górski grzebień Pienin. Jest tożsamy  z częścią  szlaku rowerowego  nr 2808 oznakowanego na niebiesko. Jest to szlak o znacznym stopniu trudności, który prowadzi nieutwardzoną leśną drogą o stosunkowo dużej różnicy wysokości (145 m), po drodze możemy podziwiać malownicze widoki doliny Dunajca.

Szlak rowerowy oznakowany na zielono
Trybsz – Dursztyn – Łapsze Niżne – Łapszanka – Rzepiska – Trybsz
Ten szlak turystyczny jest pętlą, która zaczyna się w miejscowości  Trybsz, skąd pro- wadzi drogą asfaltową  w kierunku na Łapsze Wyżne. Z tej drogi skręca w lewo żwirową drogą w kierunku Dursztyna i polnymi ścieżkami prowadzi przez wzgórze Duninówka, Sołtysia Góra (703 m n.p.m.)  i Szubieniczna  Góra do Łapsz Niżnych, gdzie dalej, w części Glistówka, przecina  drogę  powiatową  i żwirową drogą  prowadzi przez Krymerwis, Działkarze, Stawiska do części Pieskowy Wierch (980 m n.p.m.). Kolejny odcinek tego szlaku prowadzi obok pieszego szlaku turystycznego oznakowanego na niebiesko przez Łapszankę, część Pawliki w Rzepiskach, wzgórze Wierzchowina (963 m n.p.m.), skąd ponownie wraca do Trybsza. Na odcinku Łapszanka – Rzepiska szlak prowadzi drogą asfaltową.

Szlak rowerowy oznakowany na niebiesko
Łapszanka – Łapsze Wyżne – Dursztyn – Lorencowe Skałki – Krempachy – Nowa Biała
Szlak rowerowy  zaczyna się w górnej części Łapszanki,  przy wzgórzu  Hołowiec (1035 m n.p.m.), przy pieszym szlaku turystycznym oznakowanym na zielono.  Z tego miejsca  drogami polnymi prowadzi przez Kurosówkę do Łapsz Wyżnych, gdzie dalej biegnie drogą powiatową do skrzyżowania w centrum wsi, a następnie  wzdłuż pieszego szlaku turystycznego oznakowanego na czerwono do wsi Dursztyn. Z Dursztyna prowadzi drogą asfaltową do skrzyżowania ze żwirową drogą obok czerwonej  Skały, wzdłuż Dursztyńskich Skałek, skąd rozciągają  się przepiękne  widoki na panoramę Tatr, Gorców, Pienin i Jezioro Czorsztyńskie, a następnie  prowadzi do wsi Krempachy. Z tego miejsca biegnie dalej drogą asfaltową do wsi Nowa Biała, do skrzyżowania ze szlakiem turystycznym oznakowanym na czerwono, prowadzącym do Gronkowa w kierunku na Dębno.

Szlak rowerowy oznakowany na czerwono
Nowa Biała – Dębno – Frydman – Niedzica–Zamek – Niedzica – Łapsze Niżne
Szlak prowadzi z centrum  wsi Nowa Biała, drogami polnymi, wzdłuż pieszego  szla- ku turystycznego  oznakowanego  na niebiesko do Dębna, gdzie dalej przebiega obok drogi powiatowej w kierunku na Frydman. We Frydmanie przechodzi przez centrum wsi, a drogą gminną ponownie wraca na drogę powiatową, którą przekracza, a w oko- licach Szubienicznej Góry (639 m n.p.m.) dalej przebiega drogą polną do wsi Falsztyn. W Falsztynie ponownie  wchodzi na drogę powiatową, którą biegnie aż do wsi Nie- dzica–Zamek  i Niedzica, skąd drogami gminnymi i polnymi przebiega  obok  wzgórza Bendyk (602 m. n.p.m.), gdzie krzyżuje się ze szlakiem turystycznym oznakowanym na zielono, w kierunku na Łapsze Niżne.

Szlak rowerowy oznakowany na żółto
Frydman – Łapsze  Niżne – Kacwin  – Łapsze Niżne
Szlak rowerowy zaczyna się w miejscowości Frydman,  skąd prowadzi  polnymi  droga- mi przez Ostrą Górę (793 m n.p.m.)  i Sołtysią Górę (703 m n.p.m.) do Łapsz Niżnych.  Stąd dalej biegnie drogami  gminnymi  przez  centrum miejscowości aż do starej drogi łączącej Łapsze  Niżne  z Kacwinem. W Kacwinie prze- chodzi przez centrum  wsi w kierunku granicy państwowej na Tylki Hawiarskie,  gdzie skręca z powrotem  do Łapsz Niżnych, do części Działkarze.

Mała pętla Zamagurza
Niedzica  – Kacwin  – granica państwowa  – Wielka Frankowa  [Veľká Franková]  – Osturnia [Osturňa] – Przełęcz Ždiarska [Ždiarske sedlo]  – Podspady [Podspády] – Jurgów – Łapszanka – Łapsze Wyżne – Łapsze Niżne – Niedzica (48 km)
Międzynarodowy szlak rowerowy zaczyna się i kończy  w Niedzicy, skąd prowadzi do Kacwina, a wzdłuż Potoku Kacwinianka biegnie do przejścia granicznego, a następ- nie do wsi Wielka Frankowa.  Z Wielkiej Frankowej biegnie dalej przez rezerwat archi- tektury ludowej w Osturni, Ždiarską kotlinę [Ždiarska kotlina] i Podspady w kierunku przejścia granicznego do Jurgowa. W Jurgowie przechodzi obok zespołu unikalnych szałasów w kierunku Rzepisk, a następnie do kotliny Łapszańskiej, gdzie wyłaniają się przepiękne widoki okolicznego krajobrazu. Z Łapszanki biegnie  potem  do Łapsz Wyżnych i Niżnych, skąd wraca do Niedzicy.

Szlak rowerowy wokół Jeziora Czorsztyńskiego
Trasa nr 1: Pętla wokół jeziora Czorsztyńskiego: Falsztyn – Dębno – przełęcz Snozka – Krośnica – skrzyżowanie (Czorsztyn) – skrzyżowanie (do przystani) – mała zapora – Niedzica–Zamek (39,3 km; 4 – 5 godz.)
Trasa  prowadzi  drogami  asfaltowymi   i nadaje się dla każdego rodzaju  roweru. Wzdłuż drogi wyłaniają  się malownicze  widoki jeziora,  Zamku Niedzickiego  i zamku Czorsztyn, Gorców i Pienin. Ujemnym walorem trasy jest stosunkowo  duży ruch drogowy.

Trasa nr 2: Niedzica–Zamek – granica państwowa –  Zbójnicki Skok – przystań flisacka – Krościenko – skrzyżowanie do Hałuszowej – mała zapora – Niedzica–Zamek (39,3 km; 4 – 5 godz.)
Trasa prowadzi przez Przełom Dunajca, częściowo po terenach  Słowacji i jest od- powiednia dla rowerów górskich przystosowanych do gorszych dróg.

Trasa nr 3: Niedzica–Zamek – Łapsze Niżne – Przełom  Białki – Krempachy – Frydman
– Niedzica–Zamek (38,5 km; 3,5 – 4,5 godz.)
Pętla okrąża grzbiet Pienin Spiskich – Hombarków, można sobie wybrać tutaj wariant górski lub drogowy, który prowadzi drogami asfaltowymi. Trasa oferuje piękne widoki, prowadzi drogami leśnymi, polnymi o nawierzchni kamienistej.

Trasa nr 4: Falsztyn – Frydman
Trasa jest odpowiednia dla rowerów górskich. Z drogi prowadzącej  z Niedzicy do Falsztyna należy zjechać w drogę polną, która przebiega obok punktu wypoczynkowe- go Chałupki na Polanie i dochodzi do Frydmana.

Trasa nr 5: Niedzica – Czorsztyn
Trasa prowadzi kamienisto-bagnistymi drogami w pobliżu zapory, od skrzyżowania przy drodze Krośnica – Sromowce z Niedzicy do Czorsztyna.

Downhill
Na Zamagurzu znajdują się również bardziej ekstremalne  downhillowe trasy rowerowe, które oferują wysoką szybkość ze skokami i przeszkodami – w Bikeparku Sun Bachledová  z trasą o długości 1700 m i różnicą wysokości 250 m, gdzie do dyspozycji jest również wypożyczalnia rowerów  i ochraniaczy  oraz Ośrodek Narciarski Hawrań w Jurgowie, z trasą o długości 2000 m.